Canada - Poland Youth Mobility Visas Now Available

The Canada-Poland Youth Mobility Programme is now open [http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/youth_jeunes/menu-en.aspx ]. This program will allow 500 young Poles between the ages of 18 and 35 to come and live and work in Canada for up to 1 year. This visa is broken into three parts:

Working Holiday [Open for any internship or work experience program] Requirements: Aged 18-35 NB: No pre-placement required

Professional Development [Paid Professional Internships only] Requirements: aged 18-35 ; open to young professionals for work in their field NB: Pre-placement required

Internship Program [Paid Professional Internships only] Requirements: aged 18-35; open to students currently enrolled in Polish post-secondary institution NB: Pre-placement is required

....... Google Automatic Translation Follows ........

Kanada-Polska Youth Mobility Program jest już otwarty [http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/youth_jeunes/menu-en.aspx]. Program umożliwia 500 młodych Polaków w wieku 18 i 35 do zamieszkania i pracy w Kanadzie przez okres do 1 roku.

Wiza ta jest podzielona na trzy części:

Working Holiday [otwarci na wszelkie staż lub praktykę zawodową programu] Wymagania: w wieku 18-35 lat Uwaga: Nie wcześniej miejsce wymagane

Rozwój zawodowy [Płatny staży zawodowych tylko] Wymagania: w wieku 18-35 lat; otwarty dla młodych specjalistów do pracy w swojej dziedzinie Uwaga: Pre-umieszczenie wymagane

Internship Program [Płatny staży zawodowych tylko] Wymagania: w wieku 18-35 lat, adresowany do studentów aktualnie uczęszczających do Polski po instytucji wtórnych Uwaga: Pre-umieszczenie jest wymagane