contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

917 - 470 Granville Street
Vancouver, BC V6C 1V5
Canada

1.877.795.8403

Experience Education manages the coop, practicum, and internship programs for schools in Vancouver, Calgary, Toronto, and Montreal.

Blog

Canada - Poland Youth Mobility Visas Now Available

Admin

The Canada-Poland Youth Mobility Programme is now open [http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/youth_jeunes/menu-en.aspx ]. This program will allow 500 young Poles between the ages of 18 and 35 to come and live and work in Canada for up to 1 year. This visa is broken into three parts:

Working Holiday [Open for any internship or work experience program] Requirements: Aged 18-35 NB: No pre-placement required

Professional Development [Paid Professional Internships only] Requirements: aged 18-35 ; open to young professionals for work in their field NB: Pre-placement required

Internship Program [Paid Professional Internships only] Requirements: aged 18-35; open to students currently enrolled in Polish post-secondary institution NB: Pre-placement is required

....... Google Automatic Translation Follows ........

Kanada-Polska Youth Mobility Program jest już otwarty [http://geo.international.gc.ca/canada-europa/poland/youth_jeunes/menu-en.aspx]. Program umożliwia 500 młodych Polaków w wieku 18 i 35 do zamieszkania i pracy w Kanadzie przez okres do 1 roku.

Wiza ta jest podzielona na trzy części:

Working Holiday [otwarci na wszelkie staż lub praktykę zawodową programu] Wymagania: w wieku 18-35 lat Uwaga: Nie wcześniej miejsce wymagane

Rozwój zawodowy [Płatny staży zawodowych tylko] Wymagania: w wieku 18-35 lat; otwarty dla młodych specjalistów do pracy w swojej dziedzinie Uwaga: Pre-umieszczenie wymagane

Internship Program [Płatny staży zawodowych tylko] Wymagania: w wieku 18-35 lat, adresowany do studentów aktualnie uczęszczających do Polski po instytucji wtórnych Uwaga: Pre-umieszczenie jest wymagane